Tegndam 1.5 Video Veiledning
Merk: videobildene er på engelsk og ASL,
men alle knappene er på samme sted på den norske utgaven.
Video 1 - HVORDAN STARTE SIGNPUDDLE ONLINE
Hvordan starter jeg NTS-ordboken (norsk Tegndam) på nettet?
Video 1a - REGISTRER DEG SOM SIGNPUDDLE-BRUKER
(gratis)...Hvordan registrerer jeg meg slik at jeg kan bruke alle mulighetene I SignPuddle på nettet?
Video 1b - HVORDAN LOGGE INN ONLINE
Jeg er registrert. Hvordan logger jeg meg inn med passordet mitt?
Video 1c - HVORDAN KOMMER JEG TILBAKE TIL SIGNPUDDLES HOVEDSIDE?
Hvordan kommer jeg ut av SignPuddle? Klikk på den røde paraplyen!
Video 2 - Å SØKE ETTER TEGN FOR ORD
Hvordan kan jeg søke i en liste med norske ord for å finne et tegn?
Video 3 - Å SØKE ETTER TEGN FOR ORD
Hvordan skriver jeg inn et norsk ord for å finne et tegn?
Video 4 - Å SØKE ETTER TEGN
Hvordan kan jeg søke i en liste med tegn skrevet med Tegnskrift?
Video 5 - Å SØKE ETTER SYMBOLER - NØYAKTIG LIK
Hvordan finner jeg alle tegn som er skrevet med akkurat dette symbolet?
Video 6 - Å SØKE ETTER SYMBOLER - ALLE SOM PASSER
Hvordan kan jeg finne alle tegn som bruker én spesiell håndform, men med alle håndflate-orienteringer og alle rotasjoner?
Video 7 - Å SØKE ETTER SYMBOLER - RIKTIG HÅNDFLATE-ORIENTERING
Hvordan kan jeg finne alle tegn som bruker én spesiell håndform og med håndflaten orientert på same mate (same fylling sort/hvit)
Video 8 - Å SØKE ETTER SYMBOLER - RIKTIG ROTASJON
Hvordan kan jeg finne all tegn som bruker én spesiell håndform, og samme rotasjons-vinkel?
Video 9 - Å SØKE ETTER SYMBOLFREKVENS: HÅNDFORMER
Hvordan kan jeg finne ut hvilke håndformer som blir brukt oftere enn andre håndformer?
Video 10 - Å SØKE ETTER SYMBOLFREKVENS: BEVEGELSER
Hvordan kan jeg finne ut hvilke bevegelser som blir brukt oftere enn andre bevegelser?

Video 11 - Å SØKE ETTER SYMBOLFREKVENS: ANSIKTER
Hvordan kan jeg finne ut hvilke ansiktsuttrykk som blir brukt oftere enn andre ansiktsuttrykk?

Video 12 - Å OVERSETTE ORD TIL TEGN
Hvordan oversetter jeg norske ord til NTS-tegn?
Video 13 - Å SENDE OVERSETTELSEN MED E-POST
Hvordan gjør jeg for å sende oversettelsen min som e-post (mail)?
Video 14 - Å LAGRE OVERSETTELSEN SOM ET SIGNTEXT DOKUMENT
Hvordan kan jeg lagre oversettelsen min slik at jeg kan bruke den senere?
Video 15 - Å LEGGE ET NYTT TEGN INN I ORDLISTEN
Hvordan kan jeg legge inn et tegn i ordlisten?
Video 16 - Å LEGGE INN TEGNSTAVING
Hvordan legger jeg symbolene i tegnet inn i ordlisten, så de kan finnes i SSS-rekkefølge?

Video 17 - Å LEGGE INN EN DEFINISJON PÅ NORSK
Hvordan kan jeg skrive inn en norsk (bm/nn) definisjon av tegnet?

Video 18 - Å LEGGE TIL EN ILLUSTRASJON ELLER EN VIDEO
Hvordan legger jeg inn et foto, en tegning eller en videosnutt?
Video 19 - Å ENDRE ET TEGN
Hvordan gjør jeg for å redigere eller forandre måten et tegn er skrevet?
Video 20 - Å ENDRE TEGNSTAVINGEN
Hvordan gjør jeg for å redigere eller forandre rekkefølgen for symbolene i tegnstavingen for tegnet?
Video 21 - Å ENDRE EN NORSK DEFINISJON
Hvordan gjør jeg for å redigere eller forandre en norsk (bm/nn) definisjon?
Video 22 - Å SLETTE EN ILLUSTRASJON ELLER EN VIDEO
Hvordan gjør jeg for å slette en illustrasjon eller en videosnutt?
Video 23 - Å KOPIERE ET TEGN
Hvordan gjør jeg for å kopiere et tegn?
Video 24 - Å SLETTE ET TEGN
Hvordan gjør jeg for å slette et tegn fra ordboken?
Video 25 - Å LEGGE TIL EN DEFINISJON PÅ TEGNSPRÅK
Hvordan gjør jeg for å skrive en definisjon for et NTS-tegn på NTS?
Video 26 - Å ENDRE EN DEFINISJON PÅ TEGNSPRÅK
Hvordan gjør jeg for å forandre en definisjon som er skrevet på NTS?
Video 27 - Å SLETTE EN DEFINISJON PÅ TEGNSPRÅK
Hvordan gjør jeg for å slette, fjerne, en definisjon som er skrevet på NTS?
Video 28 - Å SKIFTE TIL EN ANNEN TEGNDAM
Hvordan kan jeg skifte fra én tegndam til en annen?
Skroll nedover og klikk på et annet ikon, eller klikk på den røde paraplyen
Tegntekst 1.5 Video Veiledning
NTS LITTERATUR
Video 29 - Å SØKE ETTER DOKUMENTER VED HJELP AV ORD
I NTS-litteratur-dammen vil det komme et bibliotek. Hvordan kan jeg finne frem i dette ved hjelp av den norske tittelen?
Video 30 - Å SØKE ETTER DOKUMENTER VED HJELP AV TEGN
I NTS-litteratur-dammen vil det komme et bibliotek. Hvordan kan jeg finne frem i dette ved hjelp tittelen på NTS?
Video 31 - HVORDAN STARTE ET NYTT DOKUMENT, METODE 1:
Gå til NTS-litteratur-dammen. Klikk på ikonet for SignText. Skriv dokumentet ditt.
Video 32 - HVORDAN STARTE ET NYTT DOKUMENT, METODE 2:
Gå til NTS-ordbok-dammen. Klikk på ikonet for Oversett. Kopier oversettelsen til NTS-litteratur-dammen.
Video 33 - HVORDAN SKRIVE TITTELEN PÅ ET DOKUMENT PÅ NTS
Åpne dokumentet i NTS-litteratur-dammen. Klikk på knappen ’SKIV TEGN’, og skriv tittelen på NTS.
Video 34 - HVORDAN SENDE DOKUMENTET SOM E-POST
Åpne dokumentet i NTS-litteratur-dammen. Klikk på TegnMail-ikonet for å sende dokumentet.
Video 35 - HVORDAN SLETTE (FJERNE) ET DOKUMENT
Åpne dokumentet i NTS-litteratur-dammen. Klikk på knappen ’Slett Tegntekst’
Tegndam 1.5 Video Veiledning

 

Spørgsmål? Kontakt:
Valerie Sutton
eller
Dr. Ingvild Roald

SignPuddle Video Instruction is prepared
with SignPuddle 1.5 Software
https://www.signbank.org/signpuddle

 

 

Search Google


Google
Web www.SignWriting.org
www.SignBank.org www.MovementWriting.org